مقاله رنگ کفپوش اپوکسی

کادر مدیریت شرکت فعالیت خود را در سال 1381 آغاز نموده و سپس در چارچوب شرکت مهندسی کفپوش صنعت آریا فعالیتهای خود را تا کنون ادامه داده است. این شرکت با تکیه بر دانش فنی به روز شده  وبا  بهر ه گیری از کادر اجرایی مجرب و کار آزموده در حال اجرای پروژه های کفپوشهای صنعتی و پوششهای ضد خوردگی در داخل و خارج از کشور می باشد.لازم به ذکر است با توجه به نياز روز افزون و ويژگی منحصر به فرد پلی  اورتان و اپوکسی و همچنين عدم ساخت مواد اوليه آن در داخل  کشور ، شرکت مهندسی کفپوش صنعت آريا که فلسفه وجودی آن بر پايه نوآوری بنا شده است ،  مفتخر است به جامعه صنعتی اعلام نمايد :

که برای اولین بار در کشور موفق به ساخت مواد اوليه پلی اورتان شده است که تحت اختراع به شماره 28054در تاريخ  24/04/81 و شماره 28573 در تاريخ 19/03/82در سازمان اختراعات به ثبت رسيده و موفق به دريافت تأئيديه مراجع علمی داخلی و خارجی از قبيل مؤسسهGEOSCIENCEآمريکا و پژوهشگاه صنعت نفت ايران و ... شده است.


تصاویر مرتبط