کفپوش صنعتی

کفپوش صنعتی

کفپوش های صنعتی مزایای زیادی دارند که نسبت به سایر پوشش های کف دارای کیفیت و دوام بیشتری هستند.

فروش کفپوش اپوکسی صنعتی

کفپوش اپوکسی صنعتی به سبب شکنندگی زیاد ضربه پذیری پایینی دارد.

پوشش های فلزی به شدت تحت تأثیر عوامل خورنده محیط قرار میگیرند و آجرهای ضد مواد شیمیایی نیز گران هستند .

بهترین انتخاب برای پوشش سطح کفپوش های اپوکسی می باشد

کفپوش های اپوکسی صنعتی

هنگام اجرا دارای بوی کمی بوده که به مرور زمان ازبین می رود .

با جذب حداقلی آب ٬ پوشش ضد آب مناسبی می باشد

صرفه اقتصادی این کفپوش از دیگر مزایای این کفپوشها می باشد

و بسیار مرایای دیگر که باعث ممتاز شدن این کفپوش می گردد

فروش کفپوش صنعتی


تصاویر مرتبط