کفپوش پی وی سی

کفپوش پی وی سی

اجرای کف پوش پی وی سی توسط شرکت صنعت آریا انجام میگیرد

علاوه بر آن با توجه به امکان اجرای کف پوش بصورت یکپارچه و بدون درز و خصوصیات برجسته، می تواند بعنوان بهترین پوشش مورد استفاده قرار گیرد .

اجرای کفپوش پی وی سی توسط شرکت صنعت آریا در تمامی محیط های صنعتی و غیر صنعتی اجرا می گردد

روند اجرای کفپوش اپوکسی و مزایای کفپوش پی وی سی

با توجه به برجسته مکانیکی ، شیمیایی ، حرارتی و الکتریکی کفپوش اپوکسی بهترین انتخاب برای پوشش انواع سطوح صنعتی می باشد

دوام بالای کفپوش

ظاهری کفپوش

یک دست بودن کفپوش

قابلیت نظافت آسان کفپوش

کفپوش پی وی سی

تمیزکاری اولیه سطح

اجرای ساب برای تمام سطوح و در صورت لزوم اجرا اسکراچر

اجرای پرایمر مخصوص بتن

اجرای ماستیک کاری

اجرای بتونه کاری

اجرای تاپ کوت به روش شانه ای


تصاویر مرتبط